Sākums   Sākums   Sākums Bilance - paraugs   Bilance - paraugs   Bilance - paraugs Reģistrēties   Reģistrēties   Reģistrēties Pakalpojumi, Sadarbība, Tarifi, Noteikumi   Pakalpojumi   Pakalpojumi, Sadarbība, Tarifi, Noteikumi Jautājumi - Atbildes   Jautājumi - Atbildes   Jautājumi - Atbildes Klientu savstarpējai pieredzes apmaiņai   Diskusijas   Klientu savstarpējai pieredzes apmaiņai Par mums   Par mums   Par mums Über LBSS / Impressum   Über LBSS   Über LBSS / Impressum
Klienta un LBSS GmbH savstarpējā sadarbība pirkuma apmakas un piegādes procesos  Sadarbība  Klienta un LBSS GmbH savstarpējā sadarbība pirkuma apmakas un piegādes procesos LBSS GmbH pakalpojumu tarifi  Tarifi  LBSS GmbH pakalpojumu tarifi LBSS GmbH piedāvāto pakalpojumu izmantošanas noteikumi (klienta līgumsaistības ar LBSS GmbH)  Noteikumi  LBSS GmbH piedāvāto pakalpojumu izmantošanas noteikumi (klienta līgumsaistības ar LBSS GmbH)

LAT RUS
 Autorizācija
E-pasta adrese
Parole
Aizmirsi paroli?
Atcerējies paroli?
Tavs klienta numurs

 Pirkuma apmaksas pakalpojuma kalkulators
1 GBP = 1.2316 EUR
1 USD = 0.9532 EUR
1 CAD = 0.6949 EUR
1 AUD = 0.6377 EUR
Darījuma (pirkuma) vērtība
ieskaitot pasta izdevumus:
  Transporta izmaksu pakalpojuma kalkulators
 Precēm
 līdz 40 kg
 virs 40 kg
Mala A:  cm
Mala B:  cm
Mala C:  cm
Svars:  kg


Transporta izmaksas
līdz SIA JUNOX
noliktavai Rīgā*: 

Transporta izmaksas
līdz SIA JUNOX
noliktavai Rīgā
vai precēm virs 1m³
līdz klientam Rīgā*: 

 - LBSS GmbH piedāvāto pakalpojumu izmantošanas noteikumi (klienta līgumsaistības ar LBSS GmbH) - 
 1. Ar šo es, kā reģistrēts LBSS GmbH klients, apliecinu, ka esmu sasniedzis pilngadību (astoņpadsmit gadu vecumu) un pilnībā pats uzņemos atbildību par savu rīcību un līgumsaistībām ar LBSS GmbH.

 2. Ar šo es apliecinu, ka apņemos pildīt līgumsaistības, kas tiek noslēgtas ar LBSS GmbH, līdz ar darījuma / pirkuma pievienošanu www.LBSS.de jeb www.LBSS.lv sistēmā:

  • 2.1 apņemos nedēļas laikā pēc pirkuma pievienošanas apmaksāt darījuma vērtību (ieskaitot pārdevēja norādītos pasta izdevumus), kā arī ar "Pakalpojuma kalkulatoru" aprēķināto samaksu par LBSS GmbH pakalpojumu "preces apmaksa" gadījumā, ja LBSS GmbH ir veikusi šīs preces apmaksu pārdevējam uz priekšu.


  • 2.2 piekrītu, ka LBSS GmbH ir tiesīga anulēt darījumu, ja divu nedēļu laikā pēc pirkuma pievienošanas es neesmu veicis preces vērtības, pārdevēja norādīto pasta izdevumu, kā arī ar "Pakalpojuma kalkulatoru" aprēķinātās summas par LBSS GmbH pakalpojumu "preces apmaksa" samaksu uz kādu no LBSS GmbH banku kontiem (sk. "Norēņināšanās informācija" vai "Par mums"), vai arī neesmu vienojies ar LBSS GmbH par turpmāko rīcību attiecībā uz konkrēto darījumu / pirkumu.


  • 2.3 apņemos pēc pirkuma nonākšanas LBSS GmbH sadarbības partnera SIA JUNOX noliktavā Rīgā nekavējoties apmaksāt preces transportēšanas no Vācijas uz Latviju izdevumus, kas tiek aprēķināti ar "Ceļa izmaksu kalkulatoru" un ir redzami manā "LBSS Bilancē".


  • 2.4 piekrītu tam, ka, ja neesmu nokārtojis visas aktuālās maksājumu saistības ar LBSS GmbH, tad LBSS GmbH ir tiesīga aizturēt manus aktuālos sūtījumus un tos man neizsniegt līdz manu materiālo saistību ar LBSS GmbH nokārtošanas brīdim.


  • 2.5 precēm, ko esmu nopircis ārpus Eiropas Savienības, apņemos nekavējoties apmaksāt ar preces importēšanu Eiropas Savienībā saistītos izdevumus (piemēram, ievedmuitas nodokli, pievienotās vērtības nodokli utml.), ja šādas papildus izmaksas rodas.

 3. Piekrītu, ka LBSS GmbH neuzņemas nekādu atbildību par preces pārdevēja izsūtītās (-o) pakas (-u) saturu, un apņemos necelt pretenzijas pret LBSS GmbH gadījumā, ja pakas (-u) saturs neatbilst interneta vietnē, kurā prece nopirkta, norādītajai informācijai par šo preci.

 4. Apņemos necelt pretenzijas pret LBSS GmbH ja manis izdarītā pirkuma pārdevējs ilgstoši pirkumu neizsūta, jo LBSS GmbH nevar uzņemties atbildību par pārdevēja nepildītām saistībām.

 5. Piekrītu, ka LBSS GmbH neuzņemas nekādu atbildību par LBSS GmbH noliktavā nepienākušu preci gadījumā, ja esmu pirkumu apmaksājis pārdevējam patstāvīgi un izmantoju tikai LBSS GmbH pirkuma pārsūtīšanas uz Latviju pakalpojumu.

 6. Piekrītu, ka LBSS GmbH neuzņemas nekādu atbildību par manis norādītā adresē niepienākušu preci gadījumā, ja, pievienojot pirkumu LBSS GmbH sistēmai, esmu norādījis, ka vēlos to saņemt iepriekš minētajā manis norādītā adresē.

 7. Piekrītu, ka LBSS GmbH patur tiesības neapmaksāt un nepārsūtīt uz Latviju narkotiskas vielas, šņaucamās tabakas izstrādājumus, eksplozīvas vielas, ieročus un munīciju, kā arī citas ar likumu tirzniecībā un pārvadāšanā ierobežotas preces.

 8. Ja esmu izvēlējies preci ne tikai apmaksāt, bet arī saņemt ar LBSS GmbH starpniecību, tad:

  • 8.1 apņemos četru nedēļu nedēļu laikā pēc sūtījuma nonākšanas LBSS GmbH sadarbības partnera SIA JUNOX noliktavā Rīgā sūtījumu no šīs noliktavas izņemt.


  • 8.2 gadījumā, ja izvēlos sūtījumu no SIA JUNOX noliktavas Rīga uz manis norādītu adresi saņemt ar Latvijas Pasta starpniecību, apņemos segt šos sūtīšanas izdevums uzreiz pēc to parādīšanās manā LBSS bilancē kā arī piekrītu tam, ka līdz ar pakas nosūtīšanu atbildībā par tās saturu pāriet Latvijas Pasta ziņā.


  • 8.3 piekrītu tam, ka, ja četru nedēļu laikā sūtījumu no SIA JUNOX noliktavas Rīgā neesmu izņēmis, tas tiek nogādāts atpakaļ uz LBSS GmbH noliktavu pilsētā Wuppertal, Vācijā.


  • 8.4 piekrītu apmaksāt atkārtotus transportēšanas uz Latviju izdevumus, kas rodas gadījumā, ja sūtījums ir nogādāts atpakaļ uz LBSS GmbH noliktavu pilsētā Wuppertal, Vācijā, bet es vēlos tā atkārtotu piegādi uz SIA JUNOX noliktavu Rīgā.

 9. LBSS GmbH ir tiesīga piedzīt parādu tiesiskā ceļā, ja es nepildu augstāk minētās līgumsaistības, ko esmu noslēdzis ar LBSS GmbH.

 10. Šīs līgumsaistības var papildināt, saīsināt, izmainīt vai pilnībā izbeigt, man un LBSS GmbH par to savstarpēji vienojoties.

 11. Visi šo līgumsaistību rezultātā radušies strīdi tiek risināti tiesā pilsētā Wuppertal, Vācijā

 12. Ja viens vai vairāki šo līgumsaistību nosacījumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, tas nekādā veidā neietekmē un neierobežo pārējo līgumsaistību nosacījumu spēkā esamību, ar noteikumu, ka tādā gadījumā es un LBSS GmbH apņemamies aizvietot spēkā neesošo nosacījumu ar jaunām, spēkā esošām juridiskām normām, kas visprecīzāk atbilst maniem un LBSS GmbH mērķiem. Tas pats attiecināms, ja, izpildot līgumsaistības, tiek konstatētas nepilnības, kuras nepieciešams papildināt.